Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym. Coraz mniej wybudowanych mieszkań. Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach. Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości. mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Mieszkania Nieruchomości

nieruchomości w budownictwie

Skurcz i pęcznienie - Zmiany właściwości materiału występujące pod wpływem wody, wilgoci i jednoczesnych zmian temperatury. Przykładowo, drewno pod wpływem wilgoci pęcznieje, kurczy się podczas suszenia. Zarówno skurcz jak i pęcznienie niszczą strukturę materiałów, czyli wpływają na zmianę ich wyglądu i właściwości.

finanse: kupno mieszkania, domu

Limit kredytowy - limit wyliczony na podstawie zdolności kredytowej. Jest on uzależniony od indywidualnej zdolności kredytowej. Najczęściej jest to wielokrotność dochodu, jednak banki mogą mieć indywidualnie ustalone czynniki wpływające na wysokość limitu, np. fakt jak długo jest się klientem danego banku, czy posiada się jakiś inny produkt w danym banku.

ubezpieczenie: domu

Rocznica polisy - Każda kolejna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia.

Coraz mniej wybudowanych mieszkań

W drugim kwartale tego roku w dużych miastach ukończono zdecydowanie mniej inwestycji deweloperskich niż w pierwszym. Nie oznacza to jednak, że na rynku mieszkaniowym jest mniej nowych ofert, tu wciąż przeważa tendencja wzrostowa. W tym okresie ukończono 48 nowych inwestycji mieszkaniowych, domów j... » więcej

Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach

Na większości lokalnych rynków brak nowych inwestycji wielorodzinnych, nowych bloków praktycznie się nie buduje, a jeżeli już to bardzo niewiele, podobnie jest w całym regionie. Nowych inwestycji nie było nawet w okresie, gdy był wielki boom budowlany. Deweloperzy unikają mniejszych miejscowości bo... » więcej

Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym

Dużo osób będących właścicielami swoich mieszkań chciałoby się czuć jak w domu i zamontować w nim kominek. Czasami jest to możliwe ale wymaga spełnienia szeregu warunków zapisanych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ... » więcej

Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości

W obecnym czasie ceny nieruchomości w małych miejscowościach spadły mniej niż w dużych. Większość domów i mieszkań poza dużymi miastami kupuje się za gotówkę. Największy popyt jest na domy do remontu za nieco ponad 1000 zł od metra kwadratowego. Przeciętnego mieszkańca dużego miasta szokować mogą c... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości koło - domy

mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Budowla - to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Fundament - Element konstrukcyjny stanowiący najniższą warstwę budynku, przekazujący na grunt całość obciążeń budowli. Wykonuje się go z betonu, żelbetu, wmurowuje z cegieł lub kamieni. W budowlach lekkich można zbudować go z drewna. Fundament zapewnia minimalne i równomierne osiadanie budynku czy zabezpieczenie domu przed wilgocią.

prawo: sprzedaż mieszkań

Przekroczenie granicy - polega na umieszczeniu budynku (urządzenia) albo jego konstrukcyjnej części w przestrzeni, która jest objęta prawem własności właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Umowa najmu - jeśli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów określonych w umowie, a jeśli strony nie określiły tych terminów - z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód, gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

mieszkania w ubezpieczeniach

sprzęt RTV - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia urządzenia audio-video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze, nagrywarki DVD, zestawy HI-FI, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

finanse: kupno działki, gruntu

Konsolidacja - połaczenie kilku zobowiązań w jedno w celu zmniejszenia raty i oprocentowania oraz wydłużenia okresu kredytowania. Konsolidacja umożliwia spłatę posiadanych zobowiązań, czyli niejako zamianę kilku kredytów w jeden. Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kilka innych zobowiązań takich jak: kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny, pożyczka gotówkowa, limity na karcie kredytowej, limity kredytowe w rachunkach bieżących, kredyty i pożyczki udzielone przez zakład pracy, pozostałe kredyty konsumpcyjne. Dzięki długiemu okresowi kredytowania i niższemu oprocentowaniu rata kredytu jest znacznie niższa. Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie kilku kredytów i pożyczek na jeden. Dzięki temu, zamiast wielu, płaci się tylko jedną przeważnie niższą ratę. Kredyt konsolidacyjny może być niezabezpieczony lub zabezpieczony (na zasadach podobnych do pożyczki hipotecznej). Kredytem konsolidacyjnym można spłacić kredyt mieszkaniowy, kredyt samochodowy, kredyt konsumpcyjny, linię debetową w rachunku bieżącym, a także zadłużenie na karcie kredytowej. Niektóre banki oprócz zamiany kredytów na jeden oferują dodatkową gotówkę.

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

Mieszkania Nieruchomości © 2017

Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach. Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym. Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości. Coraz mniej wybudowanych mieszkań. mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana