Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach. Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym. Coraz mniej wybudowanych mieszkań. Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości. mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Mieszkania Nieruchomości

domy, nieruchomości w budownictwie

Kalenica - to linia przecięcia połaci, czyli najwyżej położona pozioma krawędź dachu.

finanse: nieruchomości

Zabezpieczenie kredytu - Wiele banków umożliwia zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej. W takim przypadku osoba ta w określony przez bank sposób, będzie uczestniczyła w kredycie jako pełnomocnik lub współkredytobiorca.

ubezpieczenia - działki

Stopa zwrotu - Wyrażony w % stosunek rocznego zysku wypracowanego przez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.

Coraz mniej wybudowanych mieszkań

W drugim kwartale tego roku w dużych miastach ukończono zdecydowanie mniej inwestycji deweloperskich niż w pierwszym. Nie oznacza to jednak, że na rynku mieszkaniowym jest mniej nowych ofert, tu wciąż przeważa tendencja wzrostowa. W tym okresie ukończono 48 nowych inwestycji mieszkaniowych, domów j... » więcej

Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach

Na większości lokalnych rynków brak nowych inwestycji wielorodzinnych, nowych bloków praktycznie się nie buduje, a jeżeli już to bardzo niewiele, podobnie jest w całym regionie. Nowych inwestycji nie było nawet w okresie, gdy był wielki boom budowlany. Deweloperzy unikają mniejszych miejscowości bo... » więcej

Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym

Dużo osób będących właścicielami swoich mieszkań chciałoby się czuć jak w domu i zamontować w nim kominek. Czasami jest to możliwe ale wymaga spełnienia szeregu warunków zapisanych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ... » więcej

Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości

W obecnym czasie ceny nieruchomości w małych miejscowościach spadły mniej niż w dużych. Większość domów i mieszkań poza dużymi miastami kupuje się za gotówkę. Największy popyt jest na domy do remontu za nieco ponad 1000 zł od metra kwadratowego. Przeciętnego mieszkańca dużego miasta szokować mogą c... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości koło - domy

mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Ścianka kolankowa - to niewielka, pionowa ściana nośna poddasza, ustawiona w linii ścian zewnętrznych budynku (na wieńcu stropowym niższej kondygnacji), dzięki której skos dachu nie zaczyna się bezpośrednio przy podłodze.

prawo: sprzedaż domu, mieszkania

Umowa kredytu - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

mieszkanie w ubezpieczeniach

trzęsienie ziemi - naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej.

finanse: mieszkanie, dom

LTV (z ang. loan to value) - wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

Mieszkania Nieruchomości © 2017

Coraz mniej wybudowanych mieszkań. Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości. Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach. Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym. mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana