Coraz mniej wybudowanych mieszkań. Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości. Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym. Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach. mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Mieszkania Nieruchomości

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Bryła budynku - czyli ściany zewnętrzne i dach. Jej częścią są także tarasy, balkony i okna. Im prostsza bryła z mniejszą ilością wykuszy, lukarn, itp., tym mniejsze straty ciepła w budynku.

finanse: kupno działki, gruntu

Zmiana terminu płatności rat kredytu - Termiy płatności rat zazwyczaj są ustalane przez bank i kredytobiorcę na konkretny dzień miesiąca. Określa to harmonogram spłaty kredytu stanowiący załącznik do umowy kredytu. Banki na indywidualną prośbę godzą się na zmianę terminu płatności rat. Wiąże się to ze sporządzeniem aneksu i zazwyczaj także z opłatą. Należy pamiętać, że przesunięcie terminu płatności raty może spowodować zmianę wielkości odsetek, a wiec zwiększenie kosztu kredytu.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

Fundusz zrównoważony - Rodzaj funduszu, którego polityka inwestycyjna polega na posiadaniu przez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje oraz stworzeniu równowagi pomiędzy tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych.

Coraz mniej wybudowanych mieszkań

W drugim kwartale tego roku w dużych miastach ukończono zdecydowanie mniej inwestycji deweloperskich niż w pierwszym. Nie oznacza to jednak, że na rynku mieszkaniowym jest mniej nowych ofert, tu wciąż przeważa tendencja wzrostowa. W tym okresie ukończono 48 nowych inwestycji mieszkaniowych, domów j... » więcej

Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach

Na większości lokalnych rynków brak nowych inwestycji wielorodzinnych, nowych bloków praktycznie się nie buduje, a jeżeli już to bardzo niewiele, podobnie jest w całym regionie. Nowych inwestycji nie było nawet w okresie, gdy był wielki boom budowlany. Deweloperzy unikają mniejszych miejscowości bo... » więcej

Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym

Dużo osób będących właścicielami swoich mieszkań chciałoby się czuć jak w domu i zamontować w nim kominek. Czasami jest to możliwe ale wymaga spełnienia szeregu warunków zapisanych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny ... » więcej

Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości

W obecnym czasie ceny nieruchomości w małych miejscowościach spadły mniej niż w dużych. Większość domów i mieszkań poza dużymi miastami kupuje się za gotówkę. Największy popyt jest na domy do remontu za nieco ponad 1000 zł od metra kwadratowego. Przeciętnego mieszkańca dużego miasta szokować mogą c... » więcej

mieszkania konin, nieruchomości koło - domy

mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Obiekt małej architektury - to niewielki obiekt, a w szczególności:

  • kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  • posągi wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  • użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

prawo: zamiana mieszkania

Hipoteka łączna - powstaje w razie podziału nieruchomości i obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości. Zasady powyższej nie stosuje się do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy.

dom jednorodzinny w ubezpieczeniach

uprawniony z umowy ubezpieczenia - osoba uprawniona do świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie będącą Ubezpieczonym ani uposażonym.

finanse: kupno domu

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

Mieszkania Nieruchomości © 2017

Coraz mniej wybudowanych mieszkań. Czy to już koniec nowych bloków mieszkalnych w małych miejscowościach. Jak zamontować kominek w bloku mieszkalnym. Małe miejscowości to niskie ceny nieruchomości. mieszkania, nieruchomości, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana